Hier kunt u zich inschrijven. Tevens is het ook mogelijk om online
een afspraak te maken en/of een verzoek voor afspraak indienen.

LOGIN

Privacy en disclaimer

websitevoorwaarden & privacybeleid
Privacy en disclaimer

De website www.seleman.nl is exclusief eigendom van de tandartsenpraktijk Seleman. De tandartsenpraktijk Seleman betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de website www.seleman.nl en de binnen de online geboden diensten en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Aan de geboden informatie kunt u echter geen rechten ontlenen. Bovendien is de tandartsenpraktijk Seleman niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Bij bezoek aan de deze website en/of gebruikmaking van daarop geboden informatie of diensten wordt u geacht bekend en akkoord te zijn met de door de tandartsenpraktijk Seleman hiertoe opgestelde websitevoorwaarden en het gevoerde privacybeleid.

Deze website is gebouwd en opgemaakt conform de door de w3c.org gehanteerde normen en technieken. Voor optimaal gebruik van de site adviseren wij de Firefox webbrowser.

Copyrights
Alle informatie binnen het domein www.seleman.nl is exclusief eigendom van de tandartsenpraktijk Seleman, tenzij anders is aangegeven. Duplicatie van informatie op de webpagina’s en/of van downloads die door de tandartsenpraktijk Seleman binnen dit domein worden aangeboden, is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Duplicatie, publicatie en verspreiding van voornoemde informatie, dan wel delen ervan, in alle andere gevallen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming vooraf door de tandartsenpraktijk Seleman.

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van de tandartsenpraktijk Seleman. De tandartsen hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. Verantwoordelijk in geval er sprake is van gegevensverwerking op en publicatie binnen www.seleman.nl is de tandartsenpraktijk Seleman te Almelo (Noorderes 62-64) doch te Wierden (Rijssensestraat 1B).

Surfen op www.seleman.nl
Grote delen van deze website kunt u anoniem raadplegen. De tandartsenpraktijk Seleman legt geen gegevens vast die iets zeggen over de identiteit van u als bezoeker van deze site.

Logbestanden en cookies
De server waarop de website is ondergebracht, houdt logbestanden bij. De data uit deze logbestanden worden gebruikt om serverproblemen te signaleren en om informatie over de frequentie van het bezoek aan de site, de voorkeur voor informatie en het gebruikte bladerprogramma bij te houden.?

Wijzigingen
De tandartsenpraktijk Seleman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Links naar andere websites
Op deze website treft u verwijzingen (links) naar websites die niet tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van de tandartsenpraktijk Seleman. De tandartsenpraktijk Seleman is dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites, noch voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website voorwaarden en het privacybeleid van de tandartsenpraktijk Seleman, neemt u dan schriftelijk contact op met:

Tandartsenpraktijk Seleman
Noorderes 62-64
7607 AE Almelo
info@seleman.nl

of

Tandartsenpraktijk Seleman
Rijssenstraat 1B7642 CV Wierden
info@seleman.nl