Hier kunt u zich inschrijven. Tevens is het ook mogelijk om online
een afspraak te maken en/of een verzoek voor afspraak indienen.

LOGIN

Huisregels

  1. Agressie, discriminatie en ongepast gedrag wordt in de praktijk niet getolereerd. Indien dit voorkomt volgt er direct uitschrijving. Wij streven ten allen tijde een vriendelijk en begripvolle communicatie.
  2. Wilt u een reeds gemaakte afspraak annuleren of verzetten, dan kun u dat het beste telefonisch doen.
    Wij verzoeken patiënten ons bij verhindering minstens 24 uur tevoren te berichten teneinde kosten, voor de gereserveerd tijd, te vermijden. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op vrijdag voor 12:00 uur geannuleerd te worden. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt € 30,- euro voor afspraken korter dan een half uur en €50,- euro voor afspraken langer dan een half uur. Bij  drie keer niet nakomen van een afspraak volgt er uitschrijving.
  3. Bij betalingsproblemen of patiënten die onder bewindvoering staan, behandelen wij alleen tegen contante of pin betaling.
  4. Voor grotere werkstukken is het mogelijk dat wij een voorschot vragen.
  5. Wij adviseren onze patiënten om twee keer per jaar een controle afspraak te maken. Het is een vereiste om minimaal één keer per jaar het gebit te laten controleren. Alleen op deze manier kunnen wij garant staan voor een gezonde mondsituatie. Mochten wij na drie keer oproepen voor de controle geen reactie van u ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt u uit ons patiëntenbestand te verwijderen.